Annabell tager beredvilligt posten som fendergast.